Piece Przemysłowe
"Piecobudowa-Płock" Sp. z o.o.

email: sekretariat@piecobudowa-plock.pl

sekretariat 24 364 78 80
lub: 24 346 78 95, 24 364 78 97.

Zakład/ Adres korespondencyjny
Dobrzyńska 62E, 09-400 Płock

Siedziba
ul. Dobrzyńska 6/1, 09-400 Płock

NIP: 7741007051
REGON: 610217463